رباتهای پرنده

لیوراد صفحه و لوله فیبر کربن برای استفاده در انواع رباتهای پزشکی، پرنده و مولتی روتور ها تولید می کند. این صفحه ها و لوله های فیبر کربن از لحاظ ابعاد و طراحی محدودیتی ندارند. ( برای اطلاعات بیشتر به بخش صفحه فیبر کربن و لوله فیبر کربن  مراجعه کنید. )

 

صفحه فیبر کربن

صفحه فیبر کربن

لوله فیبر کربن

لوله فیبر کربن

فریم فیبر کربن

فریم فیبر کربن