مواد مصرفی روش اینفیوژن

 

لیوراد کلیه مواد مصرفی روش اینفیوژن، VRTM و وکیوم بگ را از حجم کم ( برای تولید آزمایشگاهی ) و همچنین  در مقیاس صنعتی تامین میکند. موادی مانند مش اینفیوژن، داکرون، خمیر سیل، نایلون وکیوم، نایلون سوراخدار، لوله اسپیرال و ...
تمامی موارد در دو نوع شرایط تولید در محیط عادی و شرایط دمایی قابل ارائه می باشند.

 

مش اینفیوژن

مش اینفیوژن

داکرون

داکرون

خمیر سیل

خمیر سیل