لوله فیبر کربن سفارشی

علاوه بر سایز های استاندارد اعلام شده، لیوراد لوله فیبر کربن با ابعاد ( ضخامت، قطر و طول ) مد نظر مشتریان را به صورت سفارشی تولید می کند. این لوله ها منحصر به فیبر کربن نبوده و امکان تولید لوله با استفاده از فایبرگلاس، کولار، بازالت، اینگرا، هیبرید کربن-کولار و سایر الیاف نیز وجود دارد.

لوله های فیبر کربن سفارشی قابلیت نصب هرگونه فلنچ و اتصالات فلزی و غیر فلزی را دارا می باشند . شایان ذکر است این مورد ( نصب اتصالات فلزی ) در لوله های استاندارد نیز صادق است.

لازم به ذکر است امکان تولید سایر مقاطع صنعتی مانند مربع، مستطیل و غیره نیز به صورت سفارشی وجود دارد.

 

 

لوله فیبر کربن با قطر و ضخامت دلخواه

لوله فیبر کربن با قطر و ضخامت دلخواه

لوله فیبر کربن با فلنچ فلزی

لوله فیبر کربن با فلنچ فلزی

لوله فایبر گلاس

لوله فایبر گلاس

 

جدول مشخصات لوله های فیبر کربن و کامپوزیتی سفارشی

نوع مقطع

جنس

ضخامت

قطر

طول

دایره ( لوله )

فیبر کربن

از 0.5 میلیمتر

تا نا محدود

از 8 میلیمتر

تا نا محدود

از 1 سانتی متر

تا نامحدود ( به همراه فلنچ )

فایبرگلاس

کولار

سایر

مربع و مستطیل

( قوطی )

فیبر کربن

از 0.5 میلیمتر

تا نا محدود

از 8 میلیمتر

تا نا محدود

از 1 سانتی متر

تا نامحدود ( به همراه فلنچ )

فایبرگلاس

کولار

سایر