صفحه فیبر کربن

با توجه به کاربرد روز افزون صفحه فیبر کربن در انواع دستگاهها، رباتها و مولتی روتور ها لیوراد صفحه فیبر کربن در ابعاد و ضخامت های مختلف  تولید می کند. این صفحات از فیبر کربن خالص تولید شده اند.

  صفحه فیبر کربن 50*50

صفحه فیبر کربن 50*50

صفحه فیبر کربن 25*25

صفحه فیبر کربن 25*25

  صفحه فیبر کربن در ضخامت های مختلف

صفحه فیبر کربن در ضخامت های مختلف

ابعاد ( CM )

 

ضخامت (mm )

وزن ( gr )

 

 

 

صفحه فیبر کربن

50*50

0.5

160

1

320

1.5

500

2

660

2.5

840

3

1040

3.5

1180

4

1320

5

1650

 

 

 

صفحه فیبر کربن

25*25

0.5

40

1

80

1.5

125

2

165

2.5

210

3

260

3.5

300

4

340

5

420