برش فیبر کربن

خدمات برش فیبر کربن بر اساس نقشه و یا نمونه ی ارسالی از سوی مشتری توسط لیوراد انجام میگیرد و محدودیتی در مورد تنوع، شکل، ضخامت و تعداد قطعات فیبر کربن وجود ندارد. برش فیبر کربن بر اساس ابعاد دلخواه بوده و نیازی به خرید یک ورق کامل با ابعاد مشخص ( بزرگتر ) نيست و قیمت فقط بر اساس ابعاد قطعه نهایی فیبر کربن محاسبه می گردد.

 

برش فیبر کربن  مطابق نمونه ارسالی مشتری

برش فیبر کربن مطابق نمونه ارسالی مشتری

برش فیبر کربن مطابق فایل کامپیوتری

برش فیبر کربن مطابق فایل کامپیوتری

برش فیبر کربن بدون محدودیت طرح

برش فیبر کربن بدون محدودیت طرح